Miejsce wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Japanicon 2017 odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, mieszczącym się pod adresem os. Czecha 59 w Poznaniu.